Naše igrače spodbujajo razvoj otrok vsak mesec rasti

Motorični razvoj

Gibanje in koordinacija sta osnova otrokovega samostojnega gibanja. Zato so naravne igrače Lanco otrokova prva spodbuda h gibanju in k rokovanju z igračo ter k urjenju koordinacije med očmi in roko.

Senzorični razvoj

Integracija senzoričnega sistema je otrokov prvi korak k oblikovanju lastne zaznave sveta. Izbrane teksture, barve in oblike igrač spodbujajo otrokovo raziskovanje in njegov senzorični razvoj.

Kognitivni razvoj

Otrokove kognitivne sposobnosti se začnejo z razvijanjem miselnih procesov za obdelavo informacij in pridobivanje znanja. Ti procesi se oblikujejo med igro skozi domišljijo, vzročno-posledične prepoznave in druga področja raziskovanja.

Čustveni razvoj

Razvoj in uravnavanje čustev se začneta z zmožnostjo prepoznavanja, občutenja in samouravnavanja čustev. Različne oblike in obrazni izrazi, ki jih otroku posredujejo liki naravnih igrač Lanco, otroka vodijo v prvi stik z bogatim svetom čustev.